Výuka

Ve výuce italštiny mám již několikaletou praxi. Učila jsem lidi nejrůznějších věkových kategorií, různých pokročilostí, s různým zaměřením jazyka, individuální i skupinové kurzy. 

Výuka může probíhat buď online (např. přes Skype, Google Meet, WhatsApp), nebo v mé učebně v centru Českých Budějovic.

Základem je pro mě maximální přizpůsobení se studentovi jak ve výuce, tak i v jeho časových možnostech.

Nebaví mě nudné tabulky a samá gramatická cvičení, ale snažím se výuku nasměrovat k praktickému využití se zaměřením na konverzaci a rozvíjení slovní zásoby. Dále do výuky zapojuji interaktivní materiály jako jsou například videa, písničky, články z italských webů atd. Samozřejmě se ve výuce můžeme společně zaměřit i na cvičení důležitá k získání certifikátů z italštiny, na nejrůznější zkoušky, nebo třeba na italštinu potřebnou na dovolenou. 

Těším se na spolupráci s Vámi!